Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

Για την περιγραφή της φωτογραφίας, βλ. ανάρτηση...
Εικόνα