Έχω ακόμα χρονάκια πολλά...

Για την περιγραφή της φωτογραφίας, βλ. ανάρτηση...
Εικόνα