Επιστρέφουν με σκυμμένο το κεφάλι...

Για την περιγραφή της φωτογραφίας, βλ. ανάρτηση...
Εικόνα