Η Μακεδονία είναι ...τρεις!

Για την περιγραφή της φωτογραφίας, βλ. ανάρτηση...
Εικόνα