Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Από τους δρόμους στο Σύνταγμα...

[...]
Εικόνα