Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ο Γιάννης τί τους φταίει;

[...]
Εικόνα