Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ο «κανονικός» κύριος Δοξιάδης...

[...]
Εικόνα