Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Πολιτική και αριστερά εν Τριπόλει...

[...]
Εικόνα