Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας...

[...]
Εικόνα