Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Κοινωνικός αυτοματισμός...

[...]
Εικόνα