Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ὁ Ἄγγελος δέν εὗρε παρηγορίαν...

[...]
Εικόνα