Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Χιλή, μια χρονιά με αξιοπρέπεια...

[...]
Εικόνα