Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Οι βάνδαλοι της ιστορίας

[...]
Εικόνα