Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τα απομεινάρια της αστικής μας τάξης

[...]
Εικόνα