Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

(Ξ)έκλεψε χρόνο και εισιτήρια...

[...]
Εικόνα