Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

«Έφυγαν» και «ήλθαν» το 2019…

[...]
Εικόνα