Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Μια προβλέψιμη εξέλιξη...

[...]
Εικόνα