Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ταξίδι* στην Αμερική...

[...]
Εικόνα