Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Εθνική ημέρα διαδηλώσεων στη Γαλλία...

[...]
Εικόνα