Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Διά πολλοστήν φοράν...

[...]
Εικόνα