Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Πώς και δεν ήρθε ακόμα στην Ελλάδα; Ή...

[...]
Εικόνα