Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Γορτύνιος μετανάστης στην Αμερική*...

[...]
Εικόνα