Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Το μετρό του μεσαίωνος!

[...]
Εικόνα