Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Εκπαιδευτικοί από ιδιωτικά κολέγια!

[...]
Εικόνα