Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η Λιβύη κείται μακράν!

[...]
Εικόνα