Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Οι πάντες, πλην της Ελλάδας...

[...]
Εικόνα