Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τηλεοπτικό βούλευμα...

[...]
Εικόνα