Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Στον 21₀ ή στον 12₀; Αιώνα...

[...]
Εικόνα