Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Αριστερά, μια παράξενη λέξη...

[...]
Εικόνα