Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

«Ιδού το κράτος σας»...

[...]
Εικόνα