Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Νέες διαδηλώσεις στη Χιλή

[...]
Εικόνα