Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Εκλογές και πολιτικά παράδοξα...

[...]
Εικόνα