Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η παρακμή μιας ιστορικής ομοσπονδίας

[...]
Εικόνα