Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ασφαλιστικό, «ένας ιστορικός νόμος»...

[...]
Εικόνα