Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η θεία μετάληψη του κορονοϊού...

[...]
Εικόνα