Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ανησυχούν κι εδώ για τον Σάντερς!

[...]
Εικόνα