Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Προσφυγικό δελτίο...

[...]
Εικόνα