Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τρίζουν τα κόκαλά του!

[...]
Εικόνα