Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Εδώ σηκώνεις τα χέρια ψηλά...

[...]
Εικόνα