Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Σκουπίδια, ώρα μηδέν...

[...]
Εικόνα