Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η αγέλη στο εργαστήριο...

[...]
Εικόνα