Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η πανδημία μπορεί να είναι ευλογία...

[...]
Εικόνα