Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η μετά κορονοϊόν εποχή...

[...]
Εικόνα