Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Πώς να ωριμάσει κανείς...

[...]
Εικόνα