Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ο έρωτας τη χρονιά της καραντίνας...

[...]
Εικόνα