Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Εμείς αναλάβαμε την ευθύνη...

[...]
Εικόνα