Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Εξ ιδίων ο ιός*...

[...]
Εικόνα