Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Άλλο έγινε τη μέρα που γιορτάζουμε...

[...]
Εικόνα