Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Μια πειστική εξήγηση!

[...]
Εικόνα