Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ανακάλυψαν την ανθρωπιά (μας)...

[...]
Εικόνα